>Users:   login   |  register       > email     > people    

Career Center
Job Description   icon New Search
 
Job Category: Caseworker
Reference #: 0122400
Job Title: myads
Hiring Organization: myads
Salary Range: 100000
Closing Date: 12/25/2026
Job Location:
Description:

tinh thần kết đoàn tôn giáo của người dân, việc chung sống hoà bình và bao dung giữa các tôn giáo cộng với tính nhân ái, nhân văn của con người và thị trấn hội đã tạo ra một bức tranh sinh động về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam: đơn giản nhưng phong phú, đan xen nhưng không mâu thuẫn. Trong ấy, văn hoá của dân tộc Việt là to nhất và Phật giáo là rộng rãi nhất. Trong suốt chiều dài lịch sử, dù trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc hay sắp 100 năm Pháp thuộc, Việt Nam vẫn bảo tàng và lớn mạnh nền văn hoá của mình, ko bị Hán hoá, không bị Tây hoá. Văn hoá Việt Nam ngày một tăng trưởng trên loại gốc là tam giáo (Nho – Đạo – Phật) và tôn giáo bản địa, nhờ sức sống là truyền thống dung hoà. Đừng quên các lời chúc giáng sinh bằng tiếng anh

Kết quả hình ảnh cho lễ giáng sinh ở việt nam

Truyền thống dung hoà của người Việt được bộc lộ qua phổ thông bình diện như: dung hoà, hoà hợp có khi không (hành động theo thiên nhiên, không chống lại thiên nhiên, thích ứng sở hữu tự nhiên); dung hoà sở hữu phường hội (về mặt văn hoá tư tưởng theo nguyên tắc "không trong khoảng chối", kết nạp tinh hoa văn hoá của những dân tộc khác trong giai đoạn giao lưu, như nhạc Chăm trong cung đình, diễn trò của Trung Quốc...; về mặt tiếng nói dùng rộng rãi từ vựng gốc Môn - Khơme, tội phạm Thái, Mã Lai, Hán, Ấn Độ...; về mặt tôn giáo kết nạp các thuyết Nho, Đạo, Phật, đạo thiên chúa, Tin lành..., thu nạp nhiều tư tưởng của cả phương Đông lẫn phương Tây); dung hoà sở hữu con người theo nguyên tắc dĩ hoà vi quý, lưỡng trị, điều hoà quyền lợi. Chính môi trường địa lý, địa vực, dân tộc luôn mang sự mở rộng, xúc tiếp, giao lưu là cơ sở để tư tưởng dung hoà xuất hiện, vững mạnh, củng cố và như 1 nguyên tắc nền móng cho sự tồn tại và tăng trưởng của Việt Nam. Tính phương pháp chung của người Việt cũng được Nhận định là vui vẻ, linh hoạt, cộng hợp tác cần lao với người khác. Tư tưởng hoà hợp đã tạo ra một ko gian văn hoá, 1 thế sinh hoà bình, vui vẻ, ổn định cho người dân.

xem thêm: https://ngoinhagaubong.com/cam-nang-nha-gau/loi-chuc-20-11.html

Nguyên tắc "không khước từ, ko kì thị" như 1 phương tiện hữu hiệu cho sự hoà hợp của văn hoá, tôn giáo tại Việt Nam. Trong nửa đầu thế kỷ XX, được kích thích bởi sự tiếp xúc sở hữu văn hoá phương Tây, người Việt đã tiếp nhận các giá trị nhân bản mới mẻ, tiến bộ của nhân dòng, như tự do, bình đẳng, bác ái, nhân quyền, dân chủ. Các trị giá này đã được chào đón nhiệt thành bởi tinh thần dung hoà của người Việt và bởi nó rất sắp sở hữu những giá trị nhân văn cựu truyền. Cũng công đoạn này, các tín ngưỡng cũ và mới như tôn giáo dân gian, Phật giáo, đạo thiên chúa, đạo Cao đài, Hoà Hảo... Đều vững mạnh, các triết thuyết phương Tây hiện đại như triết học Mác, phân tâm học, chủ nghĩa thực chứng, ... Nhập khẩu vào Việt Nam rầm rộ và phổ biến, tạo nên một dung mạo mới mẻ, đầy sinh khí trong đời sống ý thức Việt. Đặc biệt là trong khoảng Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 mang rộng rãi canh tân và đổi mới chính sách kinh tế, tư duy chính trị đã tạo một bước lớn mạnh mới truyền thống dung hoà văn hoá -tôn giáo của dân tộc, giúp cho sự hội nhập của những văn hoá mới.

Nguồn: https://ngoinhagaubong.com

Special Instructions:
Additional Online Information:
Contact Information: thanh cong
myads
lang ha
Hanoi, US
012-145-214
Click to email


correctsource logo
Use of this web site constitutes acceptance of The Corrections Connection User Agreement
The Corrections Connection ©. Copyright 1996 - 2020 © . All Rights Reserved | 15 Mill Wharf Plaza Scituate Mass. 02066 (617) 471 4445 Fax: (617) 608 9015