>Users:   login   |  register       > email     > people    

Career Center
Job Description   icon New Search
 
Job Category: Caseworker
Reference #:
Job Title: Business representative
Hiring Organization: Donggiup
Salary Range: 4444
Closing Date: 04/09/2020
Job Location:
Description: Tín dụng vi mô thường được các tổ chức tài chính vi mô cấp cho các khoản vay. Hầu như mỗi người trong số họ cung cấp cái gọi là microlone, dễ dàng hơn nhiều so với các khoản vay ngân hàng. Sản phẩm của các tổ chức tài chính vi mô chủ yếu nhắm vào những người bị từ chối vay ngân hàng. Những lý do từ chối có thể rất khác nhau: lương đen, lịch sử tín dụng bị hư hỏng, sự chậm trễ trong các khoản vay hiện có.
Special Instructions: Nếu người vay đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng và có đủ thời gian để đăng ký vay tại ngân hàng, thì tất nhiên, tín dụng ngân hàng được ưu tiên. Sự khác biệt về lãi suất là khá đáng kể.
Additional Online Information:
Contact Information: Amanda
Business representative
22 Tạ Hiện, Hàng Buồm
Hanoi, California US
024 3935 2485
Click to email
https://donggiup.vn/robocash/


correctsource logo
Use of this web site constitutes acceptance of The Corrections Connection User Agreement
The Corrections Connection ©. Copyright 1996 - 2020 © . All Rights Reserved | 15 Mill Wharf Plaza Scituate Mass. 02066 (617) 471 4445 Fax: (617) 608 9015